Information om nyt i Løn-2000 for brugere.


0 Introduktion
0.1 Nyheder.
0.1.0 Crystal Reports
0.1.1 Windows Vista og Løn-2000/Bolig-løn.
0.1.2 Ændringer under udvikling
0.1.3 Se seneste mail fra HM-Consult
0.1.4 Seneste nyheder. (se også pkt. 3.1 )
0.1.5 PBS-overførsel via Internettet.
0.1.6 Seneste nyt. Version 4.6.6.
0.2 Vigtige datoer.
0.3 Rekvirer skattekort fra SKAT.
0.4 Skatte- (og andre) satser for 2005, 2006 og 2007.
0.5 Nye ATP-satser pr. 1. januar 2006.
0.5 Den nye barselsfond.
0.6 Fraværsstatistik 2006.
0.7 Fri bil, fri tlf., PC-ordning og Hjemmearbejdsplads.
0.8 Lidt afslapning.
  1 Sikker og let Backup-procedure via HM-Consult!
1.1 Proceduren.
1.2 Priser.
  2. Nyeste ændringer
2.1 Version 4.6.4q er frigivet d. 19/5-06, og indeholder en del ændringer og justeringer.
2.2 Version 4.6.4 er frigivet d. 1/1-06, og indeholder bl.a.: Overfør til Excel, lønafregning via e-mail m.m.
2.3 Version 4.3b/c frigivet d. 7. maj 2004.
2.4 Version 4.3a Frigivet d. 15. ferbruar 2004.
2.5 Version 4.3 Frigivet d. 14. december 2003.
2.6 Version 4.2 Frigivet d. 14. oktober 2003.
2.7 Den nye Mønsteroverenskomst for Boligselskaber under BL.
  3. Nyeste version
3.1 Nyheder i version 4.6.4q.
3.2 Diverse
3.3 Lønkørsel for een lønkladde.
3.4 Personalesystemet udbygges.
3.5 Kommunikation med Word og Excel.
3.6 Opgraderingsproceduren kan ske "automatisk" via Internettet.
  4. Lønkurser
4.1 Grundkursus: Generelt kursus i Løn-2000/Bolig-løn.
4.2 Løn-kursus: Det nye ferieår, fraværsstatistikker, Crystal Reports m.m..
4.3 Løn kursus: Personaleadministration.
  5. Ofte stillede spørgsmål og svar
5.1 Løn-2000 og Windows XP.
5.2 Arbejdsmarkedspension?
5.3 Lønmodtager fratræder.
5.4 Jubilæumsgratiale og Fratrædelsesgodtgørelse.
5.5 Dan PBS Overførsel.
5.6 Indlæs skattekort fra Told-Skat
5.7 Sidste rettidige betalingsdato af A-skat m.v. via PBS.
5.8 Statistik til DS og DA.
5.9 Direkte udbetaling af feriepenge.
  6. Udskrifter fra Løn-2000
6.1 Stamoplysninger.
6.2 Lønkørsel
6.3 Månedskørsler
6.4 Årskørsler
6.5 Bogføring
6.6 Statistikker
  7. Opgradering og Brugerhåndbog
7.1 Opgradering
7.1.1 Brugere af Løn-2000
7.1.2 Bruger af Bolig-løn
7.1.3. Flex-system
7.2 Opdatering fra tidligere år.
7.3 Brugerhåndbog.
7.4 Hent udpakkeprogram.
7.5 HM-Consult

0 Introduktion

Disse sider vil løbende blive opdateret med nye tiltag i Løn-2000/Bolig-løn, de seneste ændringer med versionsnr., og ønskede ændringer, som er under bearbejdelse. Siden vil vise vigtige datoer, som f.eks. træk af skattekort, årsafslutning evt. kurser o.lign.

Sprøgsmål og kommentarer i det hele taget bedes sendt til hm@hm-consult.net

Sidst opdateret d. 18/3-2007.


0.1 Nyheder.

0.1.0 Crystal Reports

Det er nu muligt at benytte Crystal Reports i Bolig-løn. Det betyder, at du nu kan danne dine egne rapporter fra lønsystemet. Der bliver nu udarbejdet standardrapporter, som du kan viderebearbejde til netop det udtræk og den opstilling, som du ønsker. Eksempler vil blive gennemgået ved næste de næste kurser i maj/juni. Se punkt. 4.2


0.1.1 Windows Vista og Løn-2000/Bolig-løn.

Randers d. 1. november 2006.

Via vort samarbejde med Microsoft har vi nu installeret Windows Vista, og helt som forventet kører Løn-2000 og Bolig-løn helt probelmfrit under dette driftsystem.


0.1.2 Ændringer under udvikling

Indberetning og indbetaling til pensionsselskaber, f.eks. Pen-Sam ønsker en anden indberetningsopsætning.

Denne mulighed vil være med i næste version 4.6.5.Tilgang og brug af adressekartoteket i Outlook direkte fra Løn-2000.
Malerforbundet.

Fra 1. januar 2005 trådte en ny ferieordning i kraft. Ordningen er gældende for virksomheder, som har indgået tiltrædelsesoverenskomst med Malerforbundets lokale afdelinger, og omfatter medarbejdere under overenskomsten mellem Danske Malermestre og malerforbundet i Danmark samt Dansk Byggeri, Malersektionen og Malerforbundet i Danmark.

Indberetning kan nu foretages via Løn-2000/Bolig-løn.


0.1.3 Se seneste mail fra HM-Consult:

Hvis der er problemer med at se seneste mail i lønsystemet, kan mailen ses her.


Se seneste "løn-mail" her : lonmail.htm

0.1.4 Seneste nyheder. (se også pkt. 3.1 )

Forbedret fraværsstatistikker, samt overførsel til visning af den dannede statistik i Excel


0.1.5 PBS-overførsel via Internettet.

Vi afventer klarmelding fra PBS om elektronisk modtagelse af kvitteriger.


0.1.6 Seneste nyt. Version 4.6.6.

Version 4.6.6 kan hentes nu.


0.2 Vigtige datoer.


PBS-OverførselsService

Afleveringsfrister:

Ved almindelig overførsel 2 bankdage før den dag pengene skal være til disposition for modtager

Ved overførsel via internet kl. 18.00

Ved hurtig overførsel
1 bankdag før den dag pengene skal være til disposition for modtager

Ved overførsel via internet kl. 12.00

Sendes oplysningerne på diskette(post/aflever) er fristerne henholdsvis kl. 14.00 og kl. 10.00.

Se også pkt. 5.7: Fremrykket betaling af A-skat, og beløbsgrænser.

0.3 Rekvirer skattekort fra SKAT.

Kører du Lønservice, sørger HM-Consult for at hente skattekortene, når september måned er kørt, så du skal IKKE foretages dig noget.

Alle øvrige:

Når september måned er kørt, så rekvirer skattekort hos SKAT, og gør følgende:

I lønprogrammer vælg: Kørsler/Årskørsler/Rekv. skattekort T-S.

Du får et billede, som viser navn, adresse og CVR-nr., og det skal være det CVR-nr., som du er registreret med hos SKAT (som du f.eks. bruger ved indberetning af MIA-oplysninger). Disse oplysninger tages fra Virksomhedsoplysninger fra selskab nr. 0.

Desuden er det vigtigt at notere, hvor den placerer filen, og hvad filen hedder.

Når du klikker på: Udtræk ansatte, udskrives en liste over dem der trækkes skattekort på, og den viser nu et billede, hvor du kan klikke på: www.toldskat.dk, og du kommer ind på Skat's hjemmeside for TastSelv, og du går ind på: Log-in med TastSelskode.

Indtast dit CVR-nr. og kode, og vælg nu: Rekvirer elektroniske skattekort samt navne- og adresseudtræk. I efterfølgende billede kan du nu henvise til placering og filnavn, som den blev dannet med i lønsystemet, det er bedst at finde filen ved at klikke på "Browse".

Når godkendt, så tag et print af billedet.


HUSK, at Seneste tidspunkt er 2. oktober!

Hvis du ikke har adgang til rekv. af skattekortoplysninger, så skal du gå ind under: Ændre tilmeldingoplysninger, og sæt Flueben udfor denne mulighed. Selv om der står, at du får en kode i løbet af tre dage, så kan du straks benytte ordningen, da det er samme kode, som du benytter til f.eks. MIA indberetningen.

0.4 Skatte- (og andre) satser for 2005, 2006 og 2007.År 2005
 
År 2006
 
År 2007
 
AM-bidrag 8 % 8% 8%
SP-bidrag
 
0 %
 
0%
 
0%
 
Værdi af Fri telefon 3.000 B-indk. 3.000 B-indk. 3.000 B-indk.
Værdi af Fri bil
 
25/20
 
25/20
 
25/20
Bagatelgrænse for visse personalegoder 5.000 5.100 5.100
Bundgrænse for jubilæumsgratiale
8.000
8.000
8.000
Max.grænse for kapitalpension
40.100
41.000
42.000
Kørsel indtil 20.000 pr. år 3,10 3,30 3,35
udover 20.000 pr. år
1,68
1,78
1,78
Egen cykel og knallert   0,40 0,40


Fradrag kørsel hjem-arbejdsplads 2006 2007
0 - 24 km 0,00 0,00
Kørsel 25 - 100 km 1,78 1,78
Kørsel Over 100 km 0,89 0,89
Kørsel Over 100 km i visse udkantskommuner

Kost og Logi
1,68
1,78
Kostgodtgørelse
399,-
417,-
Logigodtgørelse 179,- 179,-


Dagpengegodtgørelse   2007
Hel dagpengegodtgørelse pr. dag: Kr. 683,00
Halv dagpengegodtgørelse pr. dag: Kr. 342,00


Sygedagpenge   2007
Højeste sygedagpengebeløb pr. uge: Kr. 3.415,00
Højeste sygedagpengebeløb pr. time:

Barselsdagpenge
Kr.
92,30
Højeste barselsdagpengebeløb pr. uge: Kr. 3.415,00
Højeste barselsdagpengebeløb pr. time: Kr. 92,30


0.5 Nye ATP-satser pr. 1. januar 2006.

De nye ATP-satser skal du selv indtaste, når der er klargjort til 2006.

Satserne ændres under: Virskomhed/ATP Barsel og Pension.

0.5 Den nye barselsfond.

Hvis din virksomhed skal indberette og indbetale til den nye barselsfond, bedes du kontakte HM-Consult. Satserne ses i nedenstående skema, og er indlagt i lønsystemet sammen med ATP-satserne for 2006, og derudover skal der oprettes en ny lønart i lønartstabellen til opsamling og bogføring af beløbet.0.6 Fraværsstatistik 2006.

En del virksomheder har fået besked fra Danmarks Statistik om, at de skal indberette fravær for 2006. Een gang om året skal der for hver enkelt fraværsperiode indberrettes start- og slutdato, antal fraværstimer samt fraværsårsag. Indberetningen kræver, at den enkelte ansattes fravær registreres løbende henover året.

Hvis din virksomhed skal indberette fravær for 2006, bedes du kontakte HM-Consult.0.7 Fri bil, fri tlf., PC-ordning og Hjemmearbejdsplads.

Bemærk ændringer vedr.: Fri bil.

Værdien af fri bil til privat kørsel er i 2003 på 25 pct. af den del af bilens værdi, der er på 300.000 eller derunder og 20 pct. af resten. Det grundlag, som de 25 pct. skal beregnes af, skal være på mindst 160.000 kr. Har De i 2002 ydet fri bil, som er ansat efter de gamle regler, dvs. som 25 pct. af bilens værdi, dog mindst 160.000 kr. og højst 450.000 kr., skal De være opmærksom på, at De fra 1. januar 2003 ikke længere må ansætte værdien efter disse regler, men skal ansætte den efter de regler, der er nævnt ovenfor. Værdien af nye biler og biler, som på anskaffelsestidspunktet er 3 år eller derunder, skal beregnes på grundlag af nyvognsprisen. Det gælder dog kun det indkomstår, hvor bilen er indregistreret første gang samt de to følgende indkomstår. I det 4. og de efterfølgende indkomstår nedsættes det grundlag, værdien beregnes af, til 75 pct. af nyvognsprisen, dog mindst 160.000 kr.


Udgifter til kost og småfornødenheder, standardsatser for lønmodtagere.

Fra 1. januar 2003 er standardsatserne for udbetaling af skattefri godtgørelse for udokumenterede rejseudgifter til kost og småfornødenheder - kostgodtgørelse - fastsat til følgende beløb:

Ved rejse i Danmark og i udlandet: 399 kr. pr. døgn i 2004, og 408 kr. i 2005.

Hvis den ansatte får fri kost på rejsen, skal De nedsætte den skattefri kostgodtgørelse med værdien heraf, dvs. henholdsvis med 15 pct. for fri morgenmad, 30 pct. for fri frokost og 30 pct. for fri middag. De kan dog altid udbetale et skattefrit beløb på indtil 25 pct. af kostsatsen til dækning af udgifter til småfornødenheder. De 25 pct. beregnes for den samlede rejse.

25 pct.-godtgørelse
Hvis De dækker den ansattes rejseudgifter efter regning, kan De herudover til dækning af udokumenterede udgifter til småfornødenheder udbetale en skattefri godtgørelse på 25 pct. af kostsatsen.


Hjemme-pc.

Deres ansatte kan fradrage de udgifter, som vedkommende betaler til Dem i forbindelse med, at De stiller en pc med tilbehør til rådighed, forudsat De afholder 25 pct. af udgifterne ved at stille pc'en til rådighed. De skal indberette den ansattes egenbetaling, som højst kan udgøre 3.500 kr. om året, i rubrik 66 på oplysningssedlen.

Hjemmmearbejdsplads.

Der er skattefrihed for arbejdsgiverbetalt privat datakommunikation i forbindelse med en hjemmearbejdsplads. Det er en forudsætning for skattefriheden, at den ansatte via datakommunikationsforbindelsen kan få adgang til arbejdsgiverens interne netværk. Det betyder på den ene side, at det ikke er nok, at den ansatte har adgang til arbejdsgiverens hjemmeside, hvor almindelige internetbrugere også har adgang. På den anden side er det heller ikke et krav, at den ansatte har adgang til alle arbejdsgiverens interne systemer. Datakommunikaiton skal være etableret på en sådan måde, at den ansatte kan siges at have en reel hjemmearbejdsplads.

Skattefriheden gælder den enkelte datakommunikationsforbindelse i forbindelse med en hjemmearbejdsplads. Kan forbindelsen også anvendes til telefoni, vil en sådan anvendeles være skattefri. Der skal være tale om en fast datakommunikationsforbindelse tilsluttet en computer i den ansattes hjem. En mobiltelefon kan derfor ikke anses for en datakommunikaitonsforbindelse.0.8 Lidt afslapning.

Manden finder endelig en p-plads og går ind i en butik. Da han kommer ud efter fem minutter ser han en politimand stå og skrive en bøde. Manden går hen og siger: - "Nej, tag lige en slapper, giv dog folk en chance..." Politibetjenten ignorer ham og fortsætter med at skrive bøden. Nu hæver manden hæver stemmen lidt og kalder betjenten en "regelrytter". Det får betjenten til at undersøge hele bilen grundigt, og han går i gang med at skrive en ny bøde. Manden bliver rasende og kalder betjenten et røvhul, og betjenten skriver endnu en bøde. Og sådan bliver det ved i 10 minutter, jo mere manden råber og skriger, des flere bøder bliver der skrevet. Til sidst gider manden ikke mere. Hans egen bil holder trods alt rundt om hjørnet...


Manden: "Skal vi ikke prøve en anden stilling i aften?"

Konen
"Ok, du står her og stryger, mens jeg sidder i sofaen og prutter."
    Næste side

Valid HTML 4.0! Se vort Flex-system Flex 2000
© 1989-2004 Henning G. Mikkelsen
Randers, mod på livet