Web-Løn

Du kan:

1. Indtaste medarbejder-stamoplysninger:

Navn & adresse, CPR-nr., skattekortoplysninger, ferieordning og lignende.

2. Indtaste timer, evt. tillæg m.v.

3. Udskrive lønafregninger, bogholderibilag m.m.

4. "Frigive" lønnen til opdatering

Herfra overtager vi administrationen.

1. Vi Overfører lønnen fra arbejdsgivers- til lønmodtagers konto.

2. Ved udgangen af hver måned:

Overfører vi oplysninger og betalinger til det offentlige:

- A-skat, AM- og SP-bidrag
- Pensioner
- ATP(kvt.)
- FerieKonto eller Feriekort(år)

Vi sørger naturligvis også for Årsoplysningssedler, Statistik-indberetning til Danmarks Statistik eller DA.

Alle betalinger overføres via PBS.


Vil du være med i prøveperioden eller vil du have besked så snart Web-Løn er klar?
Interesseret?
Så tryk på et af nedensstående links! Husk at skrive navn og adresse i mailen!
Prøveperiode
Web-Løn klar